Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Sesungguhnya perjuangan itu tidak mengenal erti penat & lelah. Demi Islam tercinta, ia perlu diteruskan. Semoga usaha untuk menyampaikan risalah Islam ini diterima Allah sebagai salah satu amal jariah semasa menghadap-Nya pada suatu hari yang pasti akan tiba..”
blog's design by faizassyirazi. Powered by Blogger.

Follow by Email

Monday, 17 October 2011

Tinjauan terhadap teori mencari kebenaran oleh Imam al-Ghazali (Siri III)

Ilmu Kalam Bukan Jawapan

Al-Ghazali memulakan penyelidikannya dengan mengkaji Ilmu Kalam.Apa yang beliau dapati pada mulanya,Ilmu Kalam ini adalah bertujuan untuk memelihara dan menjaga akidah Ahli Sunnah serta mengawalnya daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh Ahl Bid’ah.Allah s.w.t telah mengurniakan haq iaitu kebenaran kepada hamba-Nya sepertimana ianya jelas terkandung di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.Namun begitu,syaitan tetap menghasut manusia dengan meniupkan rasa was-was ke dalam diri Ahl Bid’ah dan akhirnya mereka tersesat serta menyebarkan kesesatan mereka itu.

Allah s.w.t tidak membiarkan perkara demikian lalu Dia mewujudkan Mutakallimin supaya mereka dapat membela Sunnah Rasulullah s.a.w dengan menggunakan konsep perdebatan,ungkapan-ungkapan yang teratur bersistematik. Mereka berjaya mendedahkan kesamaran yang sengaja direka-reka oleh Ahli Bid’ah maka dengan itu lahirlah Ilmu Kalam dan Ahl al-Kalam yang turut dikenali sebagai Ahl Jadal.

Apabila Ilmu Kalam semakin berkembang,maka ramailah yang mula berkecimpung di dalamnya. Dengan semangat yang membara,Ahl al-Kalam tampil kehadapan kerana hendak membela sunnah Rasul s.a.w namun begitu mereka terjerumus ke dalam perdebatan yang tidak sepatutnya. Mereka membahaskan permasahan metafizik yang rumit iaitu mengenai hakikat kepada sesuatu itu.Maka perbincangan mereka melarat sehingga menyentuh persoalahjawhar,‘aradh dan hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya. Perbincangan ini akhirnya tidak sampai ke matlamat sebenar perjuangan mereka kerana mereka tidak berjaya menghilangkan keraguan yang menyelubungi orang ramai.

Al-Ghazali menuliskan di dalam al-Munqidhnya bahawa Ilmu Kalam ini berkemungkinan boleh memuaskan hati segolongan manusia.Beliau tidak meragui jika wujudnya orang yang bersifat sedemikian. Namun, kepuasan dan keupayaan mereka itu bercampur dengan taqlid kepada sesetengan perkara yang bukan kepada prinsip yang utama.

Setelah selesai kajian al-Ghazali terhadap Ilmu Kalam beliau tetap tidak berpuas hati terhadap apa yang ditemuinya di dalam Ilmu Kalam. Beliau kemudiannya mendalami Ilmu Falsafah kerana menurutnya,seseorang itu tidak akan dapat mendedahkan sebarang kecelaruan dan kelemahan sesuatu Ilmu itu melainkan hanya dengan dia sendiri mendalami Ilmu itu secara mendalam. Dalam tempoh mendalami Ilmu Falsafah ini, beliau secara tidak lansung mengkritik Ilmu Kalam itu sendiri disebabkan kebanyakan dari kalangan Ahl Kalam mengkritik falsafah, namun di dalam penulisan mereka sendiri terdapat ungkapan-ungkapan yang kabur apabila menyentuh mengenai falsafah. Dari sinilah al-Ghazali berasa insaf bahawa menolak sesuatu aliran itu sebelum memahaminya dengan teliti adalah sama seperti menembak tidak tentu arah.

Falsafah Tidak Membantu

Al-Ghazali kemudiannya mendalami Ilmu Falsafah melalui buku-buku yang dikarang oleh Ahli Falsafah tanpa sebarang bimbingan daripada seorang guru.Dalam tempoh tidak sampai dua tahun beliau mendalami Ilmu Falsafah,akhirnya beliau sudah berpuas hati dengan pengetahuannya terhadap Falsafah.Apa yang jelas bagi al-Ghazali, Falsafah ini mempunyai kepalsuan, kekaburan, kesamaran, khayalan serta kepastian. Walaupun ada pelbagai golongan di kalangan Ahli Falsafah,mereka tidak dapat mengelakkan diri daripada kekufuran dan ilhad (atheist) samada Ahli Falsafah yang terdahulu mahupun yang terkemudian. Ada yang terlalu jauh dari kebenaran dan ada yang hampir. (Al-Ghazali : 1991).

Al-Ghazali membahagikan golongan falsafah itu hanya kepada tiga kelompok sahaja iaitu:
1. Ad-Dahriyyun (The Materialist)
2. At-Tabi’iyyun (The Naturalist)
3. Al-Ilahiyyun (The Theist)

Kelompok pertama yang dinamakan sebagai ad-Dahriyyun adalah terdiri daripada mereka golongan ahli falsafah yang terdahulu.Mereka menyangkal tentang adanya pencipta yang mengatur alam ini.Mereka berpendirian bahawa alam ini wujud dengan sendirinya dari azali tanpa ada pencipta. Lahirnya haiwan daripada nutfah dan lahirnyanutfah daripada haiwan,begitulah menurut mereka yang telah dan akan terjadi,yang berpanjangan buat selama-lamanya. Mereka itu dikenali sebagai golongan Zindiq.

Golongan kedua iaitu at-Tabi’iyyun adalah mereka yang menumpukan kajian mereka kebanyakannya mengenai keunikan yang terdapat pada alam haiwan dan tumbuh-tumbuhan.Mereka juga terlibat di dalam membedah anggota-anggota haiwan itu yang dikenali sebagai Ilmu Anatomi (Ilm at-Tasyrih).Kekaguman mereka terhadap keunikan ciptaan Allah s.w.t ini mendorong mereka mengakui bahawa di sana adanya Maha Pencipta yang Maha Bijaksana.Disebabkan terlalu banyak mengkaji alam ini,maka mereka bahawa temperement (keseimbangan sifat dan keadaan tabiat semula jadi) memberi kesan yang besar dalam menegakkan daya haiwan itu sendiri.

Lalu mereka menyangka keadaan sedemikian turut sama berlaku kepada manusia iaitu kecerdasan akal manusia juga bergantung kepadatemperementnya juga.Jika ia musnah maka akal manusia juga turut musnah dan tiada lagi. Begitu juga jiwa manusia yang mati tidak akan dapat hidup kembali dan mereka ini sekaligus mereka menafikan adanya alam akhirat. Ini telah menyebabkan mereka menjadi Zindiq walaupun pada asalnya mereka beriman dengan Allah dan sifat-sifat-Nya. Golongan ketiga pula dikenali sebagai al-Ilahiyyun. Golongan ini lahir terkemudian seperti Socrates yang merupakan guru kepada Plato manakala Plato pula menjadi guru kepada Aristotle. Aristotle inilah yang menyusun Ilmu Mantiq, merapikan kaedah-kaedah sains serta mematangkan ilmu yang sebelumnya yang dianggap masih belum sempurna.

Setelah mendalami Ilmu Falsafah, ternyata pada al-Ghazali bahawa ianya tidak mampu membawanya kepada makrifatullah.Beliau melebelkan ahli falsafah sebagai Ahl al-Mantiq wa al-Burhan iaitu mereka yang berpegang kepada logik dan demonstrasi ilmu semata-mata.Lantaran itu al-Ghazali menolak falsafah. Al-Ghazali mengecam ahli falsafah kerana mementingkan kebenaran bersifat rasional dan hikmah kemanusiaan (human wisdom) melebihi hikmah bersifat ketuhanan (revealed wisdom). Beliau turut mengkritik ahli-ahli falsafah termasuk al-Farabi dan Ibn Sina sehingga sampai ke tahap mereka dikafirka.

Bathiniyyah Yang Terpesong

Setelah selesainya kajian beliau terhadap Ilmu Falsafah dimana beliau berjaya mengumpul,memahami serta mendedahkan kepalsuannya di mana sahaja di dapati,al-Ghazali meneruskan pengkajiannya kepada al-Bathiniyyah disebabkan matlamatnya untuk mencari kebenaran yang hakiki masih belum tercapai.

Sewaktu ajaran al-Bathiniyyah yang diantaranya dikenali sebagai Mazhab Ta’limiyyah berkembang,al-Ghazali telah mendapat amanat daripada Khalifah pada masa itu supaya menyusun sebuah buku bagi mendedahkan hakikat sebenar kepalsuan ajaran ini.Beliau mengumpulkan banyak bahan dan buku yang berkaitan dengan ajaran ini.Apa yang al-Ghazali dapati,terdapat banyak perkataan baru yang sengaja direka oleh masyarakat pada masa itu.

Al-Ghazali kemudiannya meneruskan penentangan kepada Mazhab Ta’limiyyah ini dengan mengarang beberapa buah buku iaitu:
1. Al-Mustadhirri
2. Hujjah al-Haq
3. Mufassil al-Khilaf
4. Al-Daraju
5. Al-Qistas al-Muqtasim
Setelah Al-Ghazali selesai mendedahkan tembelang Mazhab Ta’limiyyah ini, al-Ghazali kemudiannya meninggalkan kelompok ini kerana sudah jelas bahawa mereka tidak boleh diterima.Al-Ghazali kemudiannya meneruskan pengkajiannya terhadap Ilmu Tasawwuf pula.
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Kata-kata melambangkan akhlak dan peribadi kita...
Justeru, berhikmahlah dalam melaksanakannya (^ ^,)