Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Sesungguhnya perjuangan itu tidak mengenal erti penat & lelah. Demi Islam tercinta, ia perlu diteruskan. Semoga usaha untuk menyampaikan risalah Islam ini diterima Allah sebagai salah satu amal jariah semasa menghadap-Nya pada suatu hari yang pasti akan tiba..”
blog's design by faizassyirazi. Powered by Blogger.

Follow by Email

Thursday, 6 October 2011

Ibn Athir


Tanggal 802 M tahun yang lalu bersamaan 2 Rabiul Awwal tahun 630 Hijriah, Ibnu Atsir Jazari yang dikenal sebagai Izzuddin merupakan seorang sejarawan, sastrawan, dan ahli hadith besar dunia Islam meninggal dunia di kota Moshul, Iraq. Dilahirkan pada tahun 555 Hijriah di Iraq dan menghabiskan usianya di Moshul, Baghdad, dan Damsyiq.

Sejak usia muda, Ibnu Atsir menuntut ilmu dalam pelbagai bidang agama dari ulama-ulama terkemuka saat itu, antaranya Khatib Thusi. Karya Ibnu Atsir yang paling terkenal adalah al-Kamil fi al-Tarikh. Di dalamnya beliau mencatat kejadian-kejadian penting di dunia sehingga tahun 627 Hijriah. Karya Ibnu Atsir lainnya berjudul Usudul Ghabah Fi Ma'rifah al-Shahabah yang terdiri dari tujuh jilid biografi 750 sahabat Rasulullah SAWW. (IRIB)
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Kata-kata melambangkan akhlak dan peribadi kita...
Justeru, berhikmahlah dalam melaksanakannya (^ ^,)