Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Sesungguhnya perjuangan itu tidak mengenal erti penat & lelah. Demi Islam tercinta, ia perlu diteruskan. Semoga usaha untuk menyampaikan risalah Islam ini diterima Allah sebagai salah satu amal jariah semasa menghadap-Nya pada suatu hari yang pasti akan tiba..”
blog's design by faizassyirazi. Powered by Blogger.

Follow by Email

Tuesday, 30 July 2013

21 Ramadhan | Syahidnya Abu Turab

Tanggal 21 Ramadhan tahun ke-40 Hijriah, Saidina Ali bin Abi Thalib KWJ, gugur syahid. Beliau merupakan sepupu merangkap menantu Rasulullah SAW dan salah seorang dari Ahl Bayt Nabi. Beliau ditikam oleh Abdullah Ibn Muljam ketika seorang penganut faham Khawarij ketika sedang menunaikan solat Subuh di Masjid Kufah. Ibn Muljam menetak kepada Saidina Ali KWJ dengan pedang dan mengakibatkan kecederaan yang parah. Rentetan dari kecederaan tersebut, Saidina Ali KWJ terlantar sakit dan tepat pada 21 Ramadhan beliau syahid menyambut seruan Allah SWT.


Gugurnya Saidina Ali KWJ memberikan kesan besar bagi Islam dan kaum Muslimin. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat mulia, memimpin pemerintahan Islam dengan penuh keadilan, dan menjadi orang terkehadapan dalam melawan kezaliman. Kemuliaan Saidina Ali KWJ dapat dilihat dalam catatan khutbah-khutbah beliau yang terkumpul dalam karya Nahjul Balaghah, karangan Ibn Abi al-Hadid. Mutiara kata Saidina Ali KWJ penuh hikmah, panduan akhlak, dan makrifat ketuhanan.

Antara isi kandungan Nahjul Balaghah adalah wasiat Saidina Ali KWJ kepada putera-puteranya, sebagai berikut. "Kalian dan keluargaku, serta siapa saja yang mendengar pesananku ini, aku mewasiatkan agar selalu bertaqwa dan berdisiplin dalam setiap pekerjaan kalian. Peliharalah anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada jiran tetangga, sebagaimana yang dulu juga dipesankan oleh Rasulullah SAW sehinggakan beliau menganggap para jiran akan saling mewarisi. Janganlah menjauh dari al-Quran dan jangan biarkan orang lain mendahului kalian dalam mengamalkan al-Quran. Dirikanlah solat dengan sebaik-baiknya kerana solat adalah tiang agama."

Sumber: IIR


# Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, kebanyakannya mati terbunuh dan dibunuh. Lihat sahaja kepada tiga khalifah sebelum Saidina Ali KWJ yang turut menerima 'nasib' yang serupa. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kebenaran. Saidina Ali terserlah dari sudut keilmuannya dalam pelbagai perkara dan kerana itu Nabi menggelarkan beliau sebagai 'Pintu Ilmu'. Riwayat ini masyhur dan boleh didapati dalam beberapa riwayat umpamanya: 

“Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya, barangsiapa yang ingin ke kota itu maka datanglah pada pintunya.” Al-Hakim mengatakan: sanad hadis ini sahih (sesuai dengan syarat), tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan.

Begitu juga dengan sejumlah riwayat yang lain baik dalam Kitab Hadis, Sejarah dan Tafsir yang muktabar: 

 1. Mustadrak Al-Hakim
 2. Tarikh Baghdad, Al-Khathib
 3. Ash-Shawa’iqul Muhriqag, Ibnu Hajar
 4. Yanabi’ul Mawaddah
 5. Al-Bidayah wan-Nihayah, Ibnu Katsir
 6. Kanzul Ummal, Al-Muttaqi Al-Hindi, catatan kaki Musnad Ahmad
 7. Al-Isti’ab, Ibnu Abd Al-Barr
 8. Ar-Riyadh An-Nadhrah
 9. Dzakhairul Uqba, At-Thabari 
 10. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid
 11. Kifayah Ath-Thalib, Al-Kanji Asy-Syafi’i
 12. Talkhish Al-Mustadrak, Adz-Dzahabi 
 13. Lisanul Mizan, Ibnu Hajar Al-Asqalani
 14. Tahdzib Adz-Tahdzib 
 15. Fathul Kabir, An-Nabhani 
 16. Tarikh Al-Khulafa’, As-Suyuthi. 
 17. Jami’ush Shaghir

Justeru adalah wajib kita untuk menyayangi para sahabat Nabi yang baik lagi terpilih berjuang bersama-sama baginda dalam menegakkan syariat Islam di muka bumi. Cara yang terdekat adalah dengan menitipkan nama-nama mereka dalam doa-doa kita.
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Kata-kata melambangkan akhlak dan peribadi kita...
Justeru, berhikmahlah dalam melaksanakannya (^ ^,)